Közgyűlési meghívó 01.24.

kovkor képe

Tisztelt Tagok!

 
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete (székhely:  6080 Szabadszállás, Balázspuszta 105.; levelezési cím: 6000 Kecskemét, Fáklya u. 4. 4/12.; e-mail: info@szupercella.hu2015. január hó 24. napján 13 órai kezdettel közgyűlést tart. A közgyűlés helyszíne:1071 Budapest, Városligeti Fasor 31. szám. (Az udvari kapun történő könnyebb bejutás érdekében kérjük megcsörgetni a +36303242320 telefonszámot). A közgyűlés helyszíne a jelenleg hatályos és érvényes alapszabály adta lehetőségek szerint Budapesten került meghatározásra tekintettel arra, hogy a székhelyen történő lebonyolítást, a székhely megközelítését a téli időjárási viszonyok jelentősen elnehezíthetik, továbbá a budapesti helyszín minden tag részére téli viszonyok mellett is optimálisan és kiváló tömegközlekedés mellett elérhető.     
Kérjük Tagjaink pontos megjelenését és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közgyűlésen való részvétel, az egyesület működésében történő proaktív részvétel fontos része. A közgyűlés lebonyolításának megkönnyítése érdekében kérjük a Tagjainkat, hogy lehetőség szerint a közgyűlés kezdete előtt 5 nappal e-mailben (info@szupercella.hu) jelezzék részvételi szándékukat, illetve annak elmaradási okát.
Felhívjuk a figyelmet a jelenleg hatályos és érvényes alapszabály alapján arra, hogy amennyiben a határozatképességhez szükséges taglétszám nem jelenik meg, úgy változatlan napirendi pontok mellett és helyszínen ismételt közgyűlés kerül megtartása 2015. január hó 24. napján 13.30. kezdettel, amely közgyűlés a jelenlévők számarányára tekintet nélkül határozatképes.    

  

A közgyűlés napirendi pontjai:

 

1./ Az egyesületet alapszabályának részletes áttekintése és átdolgozásának megtárgyalása az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek ismételt értelmezésével, átvezetésével és az egyesületet nyilvántartó Székesfehérvári Törvényszék 20.Pk. 60.042/2010/33. sorszámú végzésével összefüggésben. Így különösen:

-          Tagfelvételi, tagkizárási- és felmondási metódus új Ptk. szabályozásnak megfelelő kidolgozása, amellyel összefüggésben a tagok kötelezettségei teljesítésével, annak elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezmények pontosítása; 

-          Tagdíjfizetés és elmulasztása jogkövetkezményeinek új Ptk. szabályozás szerint való felülvizsgálata és kialakítása;

-          Jogi személyek lehetséges tagságával kapcsolatos szabályozás kialakítása;

-          Az egyesület szervei által hozott határozatokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárási rend új Ptk. szerint való átdolgozása;

-          Az egyesület döntéshozó szerveinek működésére, határozatképességére, összehívási és határozathozatali rendjére, kizárólagos hatásköreibe való döntési kérdésekre vonatkozó szabályozás új Ptk. szerint való átdolgozása;

-          A döntéshozó szervek működésének nyilvánosságára vonatkozó szabályozása megfelelő átdolgozása;

-          Összeférhetetlenségi szabályok felülvizsgálata és meghatározásának pontosítása a régi és az új szabályozás különbségeire tekintettel;

-          A képviseleti jogra és bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó szabályok pontosítása;

-          Az egyesület esetleges megszűnése esetére a megmaradó vagyon felajánlására vonatkozó szabályozás pontosítása;
-           A tagi kötelezettségek elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazásának megtárgyalása

-          Az új Ptk-nak való megfeleléssel kapcsolatosan generált változások alapján a korábbi működési rend felülvizsgálata, ennek megfelelően további alapszabály módosítások, kiegészítések és javítások megtétele;

2./ Pártoló tagsági rendszer kialakítása

3./ Éves tagdíj a mértékének, megfizetési módjának és esedékességének meghatározása

4./ Az alapszabály napirendi pontok mentén elhatározott elveknek megfelelő módosítása és elfogadása

5./ Viharvadász találkozó szervezésével kapcsolatos témák és feladatok megvitatása

6./ Egyebek

 
Jelen meghívó a jelenleg hatályos és érvényes alapszabály alapján az egyesület hivatalos honlapján (www.szupercella.hu) közzétételre, a tagok által bejelentett e-mail címekre elektronikusan megküldésre került 2015. január hó 13. napján. 

 

 

Üdvözlettel és Tisztelettel:

 

Kovács Kornél 

Elnök

Élő viharvadászat

Konvektív előrejelzés

Convective forecast

Köszönjük!

Támogasd a
Viharvadászok Egyesületét
adód 1%-ával!

Adószámunk: 
18033108-1-03

Részletekért kattints!

Zivatar valószínűség a következő órákban

+0h+3h+6h

Navigáció

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Copyright

Az oldalon található minden tartalom (szöveg, kép, videó) - kivéve ahol a feltüntetett forrás ettől eltér - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület hozzájárulása szükséges.

info@szupercella.hu