Pártoló egyesületi tagság

szupercella.hu képe
Tisztelt Egyesületi Tagok!

A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének a 2015. január 24-én tartott közgyűlése egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta alapszabálya módosítását és ennek keretében a “pártoló egyesületi tagság” intézményének bevezetését.

Pártoló tagként bármely magánszemély csatlakozhat az egyesülethez, amennyiben 18. életévét betöltötte. A pártoló egyesületi tagok részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein, tájékozódhatnak az Egyesület működéséről, részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek. A rendes tagokhoz képest nem elvárás az sem, hogy az egyesület működtetésében aktívan közreműködjenek, mindamellett, hogy a proaktív közreműködés lehetősége mindenki előtt nyitva áll, az egyesület ezt továbbra is örömmel fogadja.

A pártoló egyesületi tagok jogosultak a szupercella.hu weboldalon alapesetben elérhető eszközrendszer használatához. Az egyesület által szervezett viharvadász képzés keretében tett sikeres vizsga pedig a pártoló tagot feljogosítja a kiterjesztett eszközrendszer (nagyfelbontású radarképek, előrejelzési modellek, műholdképek) használatára is, amennyiben a pártoló tagsági jogviszonyuk hozzáférés időpontjában fennáll. Ennek lényeges feltétele a pártoló tagsági díj megfizetett volta az alapszabályban rögzített mértékben, módon és esedékességre.

A pártoló tagsági díj a 2015-ös naptári évre 6000 Ft, a befizetési határidő 2015. március 15. napja, a befizetés módja banki átutalás.

A pártoló tagsághoz újonnan csatlakozni kívánó magánszemélyek esetében az elnökség legkésőbb 30 napon belül dönt a kérelem elfogadásáról és a belépési nyilatkozat aláírásától számított 15 napon belül szükséges az éves pártoló tagsági díjat megfizetni banki átutalás útján, amely feltétele a pártoló tagsági jogviszony hatályba és érvénybe lépésének.  

Akik jelenleg az egyesület rendes tagjai, szabadon kérelmezhetik az elnökségnél a pártoló tagságba történő átminősítésüket kérni, és ez esetben a pártoló tagsági díjat kötelesek március 15. napjáig megfizetni banki átutalás útján. Erre irányuló kérelem hiányában rendes tagsági díjat szükséges március 15. napjáig megfizetni banki átutalás útján.

A rendes díj a 2015-ös naptári évre 8000 Ft, a befizetési határidő 2015. március 15. napja, a befizetés módja banki átutalás.

Az újonnan rendes tagsági felvételt kérők esetében a felvétel feltételei szigorodtak annak érdekében, hogy elősegítsék az Egyesület hatékonyabb működését. Rendes tag az a magányszemély lehet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, az egyesület képzése keretében sikeres viharvadász vizsgát tett, motivációs levélben kifejti, hogy az egyesület működését és céljait miként tudja elősegíteni, továbbá az egyesület közgyűlése a jelen lévő leadható szavazatok többségével elfogadja csatlakozási kérelmét, azzal egyidejűleg tagi nyilatkozatot ír alá és kötelezettséget vállal a rendes tagsági díj megfizetésére. Aki az alapszabály módosítás dátuma, azaz 2015. január 24. napjánál korábban tagfelvételt nyert, és pártoló taggá való átminősítését nem kéri, rendes tagként marad nyilvántartásban, ha a rendes tagsági díjat a fentebb jelzett összegben, határidőre és módon megfizeti.   

Mindannak a pártoló vagy rendes tagnak, aki a tagdíjat nem fizeti meg, az egyesület felszólítást küld, majd ennek eredménytelen elteltét követően a tagsági viszonyát felmondja.

Azon tagok, akik már a 2014. évben sem fizették meg a tagdíjat – amely 6.000,-Ft - a befizetési határidőig szükséges ezen hátralékukat is rendezni, amely vonatkozik arra az esetre is, ha pártoló taggá történő átminősítésüket kérik.  

A fentiek alapján jelenleg rendes egyesületi tagsággal rendelkező tagjaink a pártoló tagsági viszonyba történő átjelentkezéshez űrlapot tölthetnek le az egyesület honlapjáról az alábbi linken:

Átminősítő kérelem pártoló egyesületi taggá

A letölthető nyilatkozatot ki kell tölteni, alá kell írni és az Egyesület részére postacímére (6000 Kecskemét, Fáklya u. 4. 4/12.) vagy szkennelve e-mailben  az info@szupercella címre szükséges visszaküldeni.

Határozottan javasoljuk, hogy akinek jobban megfelel a pártoló tagság intézménye, kérje pártoló egyesületi taggá történő átminősítését, mert a pártoló tagság - viharvadász vizsga megléte esetében - a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a kibővített eszközrendszerhez való hozzáférést viharvadász készültség esetén.

Aki pártoló tagként és rendes tagként sem kíván a továbbiakban részt venni az Egyesület munkájában, kérjük, hogy az alábbi linkről letölthető nyilatkozatot aláírva juttassa vissza postán vagy szkennelve e-mailben.

Kilépési nyilatkozat

(mindkét dokumentum megtalálható a weboldal Egyesület menüpontjában)

Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a rendes tagok részéről elvárt a közgyűléseken történő részvétel és proaktív közreműködés. A közgyűlésekről történő sorozatos és indokolatlan távollét, a közreműködés teljes hiánya a rendes tag közgyűlés általi kizárását vonhatja maga után.

Jelen levél keretében tájékoztatunk mindenkit, aki még nem vett részt a képzésen, hogy hamarosan lehet jelentkezni a tavaszi viharvadász képzésre. A képzés külsősök és tagok részére egyaránt ingyenes, azon bárki részt vehet, viszont a vizsgázáshoz legalább pártoló tagsági viszony fennállása szükséges a vizsga időpontjában.
 
A fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdésben szívesen állunk rendelkezésre az info@szupercella.hu e-mail címen.

Kelt Kecskemét, 2015. február 5.

Üdvözlettel:

Kovács Kornél

Elnök

 
 

Pártoló tagság.

Sziasztok, pártoló taghoz hol, miként lehet jelentkezni?

Élő viharvadászat

Konvektív előrejelzés

Convective forecast

Köszönjük!

Támogasd a
Viharvadászok Egyesületét
adód 1%-ával!

Adószámunk: 
18033108-1-03

Részletekért kattints!

Zivatar valószínűség a következő órákban

+0h+3h+6h

Navigáció

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Copyright

Az oldalon található minden tartalom (szöveg, kép, videó) - kivéve ahol a feltüntetett forrás ettől eltér - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület hozzájárulása szükséges.

info@szupercella.hu