Nyilatkozat a változásokkal kapcsolatban

szupercella.hu képe

Sajnálattal látjuk a kommentekből, hogy vélhetően nem volt érhtető mindenki számára a közlemény lényege, és ebből eredően téves következtetéseket vonhatóak le. Talán mi sem fogalmaztunk teljesen világosan. Mindenesetre megpróbáljuk ezt ismételten elmagyarázni, remélve, hogy megértitek, hogy amit kritikával illettek, inkább egy jelentős előrelépés és lehetőség a tagjainknak.

A speciális adatok biztosítása írásos megállapodáson alapul, ami nagy eredmény a meteorológiai adatfelhasználásokra vonatkozó hazai és nemzetközi viták tükrében. Mi a megállapodás alapelveit követve tudunk eljárni, tagjainknak legális és tisztességes hozzáférést biztosítani, és csakis azon közhasznú célokra, amelyekre az egyesület, mint közhasznú civil szervezet létrejött.

Hogy a közhasznú célra való hivatkozás ne csak a levegőben lógjon: ez alatt azt kell érteni, hogy a konvektív előrejelzésekkel, tudományos anyagok publikálásával, az oktatásainkkal, rendezvények szervezésével, szervezett hazai és külföldi viharvadászatainkon való, terepen történő adatgyűjtéssel és megfigyeléssel, valamint megannyi egyéb hasznos tevékenységünkkel olyan közérdekű célokat valósítunk meg, pl. mint élet- és vagyonvédelem, tudományos kutatás és ismeretterjesztés stb.

Az említett megállapodás értelmezésében az adatfelhasználás feltétele, hogy hozzáférés és felhasználás kizárólag közhasznú célokra és kizárólag a közhasznú célok elérésében tevékenyen részt vevő tagok számára biztosítható. Akárkinek az adatok tehát nem adhatóak oda és még tagok esetében is csak olyanoknak, akik tevékeny közreműködésükről, tevőleges hozzájárulásokról valamiféleképpen számot adnak.
Nézzük meg hogyan teljesíthetőek ezek a feltételek.
Szükséges tehát tagság megléte, hiszen az alapító okirat szerint a tag azért jön hozzánk, mert ezen közhasznú célokban közre akar működni tevőlegesen, ebbéli szándékát a tagság viszony ezt hitelesen tanúsítja is. A tevőleges részvétel először is megkívánja a minimális szakmai képzettséget, amelyet a vizsga biztosít, zálogául egyben annak, hogy aki viharvadászik vagy adatokból következtetést von le, mind maga, mind mások élet- és vagyonbiztonsága szem előtt tartásával, a minimálisan megkövetelhető hitelességgel teszi ezt.

Végül marad a kérdés, hogyan lehet számot adni arról, hogy az adatok felhasználása valóban tevőleges közreműködés céljából történik a tag részéről? Erre szolgál az adatlap, amely kb. tíz perc alatt kitölthető és az egyesület céljainak megvalósításához szükséges értékes adatokkal és tapasztalatokkal járul hozzá. Ha csak négy fal közül tud vadászni valaki, akkor már az is elfogadott, ha elmegy az ablakig és kinéz, majd lejegyzi mit lát.

Ezek tehát az adatelérések feltételei. Célja pedig adatok feldolgozása, az adatokban megjelenő tapasztalatok mind a tagság, mind mások javára történő gazdagítása és megosztása.  Bár egyesek szerint e feltételek rendkívüli megkötések és korlátozások, amelyek tisztességtelenek, mi úgy véljük, ez nem így van, ugyanakkor mindenki egyéni belátására bizzuk a megítélését. Az adatlap kitöltését, mint számunkra értékes hozzájárulást előre köszönjük mindenkinek. Ilyen értékes hozzájárulásokról szól egy egyesületben való tevőleges  önkéntes közreműködés.

A tagdíj adatelérés ellenértékeként való beállítása ferdítés. Mindenekelőtt vajon miért is szórakozna néhány lelkes csapattag mindenféle online űrlapok leprogramozásával ingyen és bérmentve, szabadidejét feláldozva, ha annyi lenne az egész, hogy beszedjük a tagdíjat, annál pedig lehetőleg alacsonyabb értéken elintézzük az adatelérést.
A tagdíjnak semmi köze az adatelérésekhez, egyrészt mert a fentiekben világosan le lett írva, hogy melyek az adatelérés feltételei, miért ezek, és azok milyen célokat szolgálnak. Másrészt a tagdíj a működési költségeket, illetve a fejlesztéseket fedezi. Az egyesület gazdálkodása megtekinthető nyilvánosan az éves beszámolókban, amely a civil szervezetek felügyeletét ellátó szerveknél is letétbe van helyezve. Ezek egyérteleműen bizonyítják, hogy tagdíjból származó bevétel semmilyen adatelérés ellenértékeként sem került felhasználásra, továbbá rámutatnak arra is, hogy tag vagy tisztségviselő részére juttatás az egyesület fennállása óta nem került kifizetésre, így nehezen érthető, hogy ki milyen hasznot húzna a tagdíjakból származó bevételekből.
         
Annak megemlítését, hogy csak egy bizonyos, igazságtalanul kiemelt kör élvezhet előnyöket a többiekkel szemben, érdemes a tagok egyesület érdekében végzett önkéntes tevékenysége oldaláról is megvizsgálni. Ahogy azt fentebb említettük, az adatfelhasználás feltétele, hogy a hozzáférés és felhasználás kizárólag közhasznú célokra és kizárólag a közhasznú célok elérésében tevékenyen részt vevő tagok számára biztosítható.  Egy közhasznú egyesületben azért vállal valaki tagságot, mert ezen közhasznú célokban közre akar működni tevőlegesen. Reméljük tagjaink esetében is így van. Van egy olyan tapasztalatunk, hogy jó néhányan ezt másképp gondolják, és az egyesületet arra használják, hogy a tagdíj befizetése ellenében olyan adatokhoz jussanak hozzá, amelyek máshol nem elérhetőek, viszont ezen kívül semmilyen érdemi tevékenységet sem végeznek az egyesület érdekében, sőt a közhasznú tevékenység lényegének megértése kapcsán zavarba jőve, ilyen elvárást nem is támasztanak önmagukkal szemben,  noha tagi nyilatkozatukkal nem ilyen hozzáállás mellett kötelezték el magukat.  A hozzájárulás egy módjának feltételeit a viharvadász űrlappal megteremtettük mindenki számára, illetve a közgyűlések is rendelkezésre állnak mindenki számára ahhoz, hogy javaslataikat megtegyék, akár demokratikus szavazásra is bocsássák.

Olyan tagokra számítunk, akik tevékenyek, valóban dolgoznak is a célok elérésén, elsősorban pedig valóban viharvadásznak. A 2015-ös évre pedig ennek megvalósítását tűztük ki célul, még olyan áron is, ha egyesek emiatt úgy érzik, hogy a viharvadász tevékenység fotelből  történő űzéséhez fűződő komfortérzetük megrendül, mert az egyesület nem egy kábelszolgáltatóhoz hasonlít, ami előfizetés ellenében műsorokat sugároz, ahol a műsorok különféle modellek és adatok egyvelege, amelyek között kényelmesen lehet kapcsolgatni tagdíjnak nevezett előfizetési díj ellenében.

Mi viszont úgy gondoljuk, hogy az igazi élmény, kihívás és tapasztalat a terepen van – legyen az a terep az erkély, a kert vége, vagy autós vadászat - és az onnan szerzett tapasztalatok összegyűjtése, majd szakmai igényességű feldolgozása jelenti azt a hozzáadott értéket, amely az egyesület létének valódi értelmet és célt ad. Kérjük tehát, hogy használd arra az egyesületet, ami annak valódi célja és a vadászat esetében a kb. 10 perc alatt kitölthető űrlapokat juttasd vissza hozzánk.

A fenti iromány talán kissé hosszadalmasra sikeredett, ugyanakkor úgy éreztük a kommentek nyomán, hogy szükség volt egyes kérdések részletesebb tisztázására.

Kövesettek minket továbbra is, kéréseitekkel, krititákotokkal, javaslataitokkal továbbra is forduljatok elérhetőségeinkhez.  

Köszönettel,
Viharvadászok Egyesülete

Élő viharvadászat

Konvektív előrejelzés

Convective forecast

Köszönjük!

Támogasd a
Viharvadászok Egyesületét
adód 1%-ával!

Adószámunk: 
18033108-1-03

Részletekért kattints!

Zivatar valószínűség a következő órákban

+0h+3h+6h

Navigáció

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Copyright

Az oldalon található minden tartalom (szöveg, kép, videó) - kivéve ahol a feltüntetett forrás ettől eltér - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület hozzájárulása szükséges.

info@szupercella.hu